Urzędnicy Grodzieńscy – MICUTA Bohusz Piotrowicz

gozdawa-herbBohusz Piotrowicz Micuta, w źródłach wymieniany jako chorąży grodzieński już 13 VII 1565 roku (RIB s. 346). W niektórych dokumentach wymieniany jako Micuticz – Мицутичъ Богушъ (AVAK), zwany także Wachanowski (KN) lub Wahanowski z Wyhanowa (SU). W 1558 roku nabył część majątku Sobańskie i Oliszkowicze od Kalenika Waskowicza. Zapis został sporządzony 11 I 1558 roku (zapis Nr 455) w Sądzie Grodzkim grodzieńskim przed jego ojcem Piotrem (AVAK). Bohusz jest tam wymieniany jako chorążewicz (syn chorażego). Bogusz Micuta stanął w popisie wojsk z 1565 roku reprezentując chorągiew grodzieńską „Chorąży Grodzieński Bogusz Piotrowicz Micuta z imienia ojczystego Oży stawił konia zbrojno po usarsku, z folwarku kupionego Makiszyczyna i z zakupionego folwarku Andruszowskiego Ruszty konia zbrojno po usarsku, a za ojca swojego z imienia wysłużonego Świsłoczy stawił konia zbrojno po usarsku.” Oża to poźniejsza nazwa Hoży.

Z urzędu zrezygnował prawdopodobnie 10 IX 1567 roku – „chorużyj na on czas bywszyj horodenskij” (RIB s.673). Na urzędzie zastąpił go Fedor Iwanowicz Kuncewicz. Pod datą 14 VI 1569 rok wynmieniany jako chorąży z Wielkiego Księstwa Litewskiego (LMAB, KN), którym był prawdopodobnie do 1591 roku (RA). Miał trzech synów: Heronima, Jakuba (Jakóba) i Jana (SU). Wielokrotnie wymieniany w ksiegach sądu ziemskiego grodzieńskiego (AVAK, tom XXI).

Był synem Piotra (leśniczego, chorążego i sędziego grodzieńskiego), wymienianym w źródle z 27 VI 1558 roku (AVAK, tom XVII). Ród Micuta wywodził się z herbu Gozdawa.

Źródła:
RA – Andrzej Rachuba, Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy tom II. Województwo Trockie XIV-XVIII wiek, Warszawa 2009, poz. 1539, s.241
KN – Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1841, tom VI, s. 390
SU – Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1913, tom X, s. 383
RIB- Russkaja Istoriczeska Biblioteka, Litowskaja Metrika cz. 3, Piotrograd 1915, tom XXXIII s. 346
LMAB – Lietuvos Mokslu Akademijis (biblioteka w Wilnie), Found 16-40, k. 33v
AVAK – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, Wilno 1890, tom XVII s. 415
AVAK – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею, Wilno 1894, tom XXI s. 40, 93, 185, 293-294, 312, 332, 336, 343-345

Powrót do spisu urzędników

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *