Gmina Berszty

Opracował: Piotr Paweł CYPLA


Od 1921 do 1939 roku jednostka administracyjna (gmina wiejska) utworzonego w 1919 roku województwa białostockiego. W czasie II wojny światowej poza administracją polską, a po wojnie poza granicami Polski – w strukturach ZSRR. 
Siedzibą gminy była wieś Berszty.

CHARAKTERYSTYKA GMINY wg danych z 1921 roku

Pod względem ludności w gminie Berszty w 1921 roku zamieszkiwało 4,07% ludności powiatu grodzieńskiego – łącznie 6 119 osób.
Pod względem narodowościowym najliczniejszą grupę stanowili Białorusini – 4 121 (67,35%). Pod względem wyznaniowym największy odsetek stanowili prawosławni – 4 244 (69,36%). W gminie znajdowały się 62 różnego typu miejscowości, co stanowiło 7,01% całego powiatu. Najwięcej odnotowano wsi (30), zaścianków (17)
i leśniczówek (9). W gminie funkcjonowało nadleśnictwo Pogorenda.
Łącznie w gminie istniało 1 101 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, co stanowiło
4,85% wszystkich budynków w powiecie.

MIEJSCOWOŚCI I BUDYNKI    
ogółem miejscowości 62 7,01%
w tym niezamieszkałych i zniszczonych 0  
miast 0  
miasteczek 0  
dworów 0  
okolic 0  
folwarków 0  
zaścianków 17  
wsi 30  
leśniczówek 9  
nadleśnictw 1  
kolonii 2  
osad 2  
osad młyńskich 0  
stacji kolejowych 0  
przystanków kolejowych 0  
cegielni 0  
tartaków 1  
letnisk 0  
ogółem budynków 1 101 4,85%
z przeznaczeniem mieszkalnym 1 100  
innych zamieszkałych 1  
LUDNOŚĆ    
ogółem ludności 6 119 4,07%
mężczyzn 3 002 49,06%
kobiet 3 117 50,94%
WYZNANIE    
mieszkańcy wyznania rzymskokatolickiego 1 767 28,88%
mieszkańcy wyznania prawosławnego 4 244 69,36%
mieszkańcy wyznania ewangelickiego 0 0,00%
mieszkańcy innego wyznania chrześcijańskiego 0 0,00%
mieszkańcy wyznania mojżeszowego 108 1,76%
mieszkańcy innego wyznania 0 0,00%
mieszkańcy wyznania niewiadomego 0 0,00%
NARODOWOŚĆ    
mieszkańcy narodowości polskiej  1 418 23,17%
mieszkańcy narodowości białoruskiej  4 121 67,35%
mieszkańcy narodowości niemieckiej 0 0,00%
mieszkańcy narodowości żydowskiej 58 0,95%
mieszkańcy innej narodowości 522 8,53%
w tym Litwini 472  
w tym Rosjanie 50  

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI GMINY BERSZTY W 1921 ROKU

NAZWA

CHARAKTER

UWAGI

Babin (Babino) leśniczówka  
Babin (Babino) wieś  
Berestowica wieś  
Berszty wieś siedziba gminy do 1939 roku
Bieńki zaścianek do 1931 roku
Bór zaścianek  
Brzozowy Mostek zaścianek  
Ciemne Błoto wieś do 1931 roku
Dudki wieś do 1931 roku
Hłuszniewo wieś  
Iwacze zaścianek  
Jakubowicze  wieś do 1931 roku
Jelniki  kolonia  
Karawiszki  zaścianek  
Kobiele wieś  
Kościewicze  osada  
Koźliszki  leśniczówka  
Krasne  zaścianek  
Kropiwnica  wieś do 1931 roku
Krzywula zaścianek  
Kucy Las  wieś do 1931 roku
Lipinki  wieś  
Łózki  zaścianek  
Mostejki wieś  
Mostejki  leśniczówka  
Motora  leśniczówka  
Motyle  wieś  
Najkuliszki  leśniczówka  
Nowa Ruda wieś  
Nowiszcze  wieś do 1931 roku
Nowosiółki  wieś  
Ogorodyszcze tartak  
Ogorodyszcze zaścianek  
Orłowa Góra osada  
Owsianica wieś  
Perewieś leśniczówka  
Piłownia wieś  
Podbereszty wieś  
Podkobielna leśniczówka  
Pogorenda nadleśnictwo  
Pogorenda zaścianek  
Pogorzelec  wieś do 1931 roku
Promek  leśniczówka  
Przydługie wieś  
Romanowo  wieś do 1931 roku
Ryski  leśniczówka do 1931 roku
Ryski  zaścianek do 1931 roku
Siniacówka wieś do 1931 roku
Smuga  zaścianek  
Suchary wieś  
Szczeniec wieś do 1931 roku
Szkleńsk wieś  
Szumy  wieś  
Ścieżka zaścianek  
Uhły wieś  
Zabłocie wieś  
Zamosze  kolonia  
Zamościany  wieś do 1931 roku
Zasada zaścianek  
Żabinka  zaścianek  
Żubrowo zaścianek do 1931 roku
Żubrówka  zaścianek  

Źródło: Pierwszy powszechny spis ludności z 1921 roku. Powiat Grodno (str. 31)

ZMIANY ADMINISTRACYJNE W LATACH 1922-1939

Po 1921 roku do gminy Bereszty zostały włączone następujące miejscowości:

 • Daszki
 • Dołga
 • Łoza
 • Dziwicza
 • Mogiła
 • Grug
 • Horaczy Bór
 • Horodyszcze
 • Kurgany
 • Las Kobyli
 • Nowiszcze
 • Mchy
 • Puste Błoto
 • Razulka

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 III 1931 roku o zmianie granic województwa nowogródzkiego i białostockiego (Dz.U z 1931 r. nr 41, poz. 359) z gminy wiejskiej Berszty w powiecie grodzieńskim wyłączono następujące miejscowości:

 • Bieńki,
 • Ciemne Błoto,
 • Daszki,
 • Dołga
 • Łoza,
 • Dudki,
 • Dziwicza Mogiła,  
 • Grug,
 • Horaczy Bór,
 • Horodyszcze,
 • Jakubowicze,
 • Krasne,
 • Kropiwnica,
 • Kucy Las,
 • Kurgany,
 • Las Kobyli, 
 • Nowiszcze,
 • Motyle, 
 • Mchy,
 • Pogorzelec,
 • Puste Błoto,
 • Razulka,
 • Romanowo,
 • Ryski,
 • Siniacówka,
 • Szczeniec, 
 • Zamościany,
 • Zubrowo,
 • Ugły

Zostały one rozdzielone pomiędzy trzy gminy wiejski z powiatu szczuczyńskiego województwa nowogródzkiego: Sobakińce, Nowy Dwór, Ostryna.


Powrót do opiu

Related Images: