BISPING Adam

Opracował: Piotr Paweł CYPLA

biszpink_herb-wedlug-bonieckiego_iiAdam (Biszping, Biszpink, Bisping, Bispink) urodził się około 1784 roku w Wołpiańsku w powiecie wołkowyskim (PSB). Był synem Jana Tadeusza (kasztelana starodubowskiego)  i Anny z domu Mikulska herbu Sas. Jego dziadkiem ojczystym był Bolesław – marszałek starodubski, pradziadkiem Zygmunt, także marszałek, (2x)pradziadkiem Jan, a (3x)pradziadkiem również Jan – pierwszy Bisping osiadły na Litwie w 1583 roku.  Jego braćmi byli Piotr i ponoć Michał – marszałek wołkowyski (PSB), a siostrami Róża i Tekla. (MJM)

W 1809 roku w Zrychowicach ożenił się z Teresą Mikulską h. Sas, córką Izydora (bliską krewną matki). W małżeństwie tym urodziło się co najmniej troje potomków: Kamil (1810), Gabriela (1817) i Celina (ok. 1822). 

Już w 1810 roku był ponoć chorążym wołkowyskim. (PSB) Po wkroczeniu wojsk francuskich do Wilna 27 VI 1812 roku rozpoczęto na Litwie formowanie pułków piechoty i ułanów. Adam Bisping brał w tym czynny udział – w dniu 12 VII 1812 roku wstępuje do wojsk Księstwa Warszawskiego. Po złożeniu hojnej ofiary na formujący się w Nowogródku (w ówczesnym departamencie grodzieńskim) 20 pułk piechoty litewskiej, został mianowany przez Napoleona pułkownikiem tegoż pułku, a w dniu 13 VII 1812 roku jego dowódcą.  (BG/PSB) Witold Karpyza podaje, że Adam był dowódcą 22 pułku. (WK) – co jest błędem. Pułk stacjonował początkowo w okolicy Werejek i brał udział w obronie Wilna. Po otrzymaniu rozkazów od Chodkiewicza w dniu 9 XII 1812 roku wycofał się w kierunku na Grodno. Po klęsce Napoleona pod Lipskiem, pułk przemieścił się w kierunku Warszawy, gdzie dotarł w sile 950 ludzi. (DN) W 1813 roku pułkownik Bisping wraz ze swoim pułkiem brał udział w obronie twierdzy Modlin. (BG) Dostał się do niewoli, a w 1815 roku otrzymał dymisję z wojska. (PSB)

Po śmierci ojca w 1822 roku, Adam z bratem Piotrem podzielili się  spadkiem.  Piotr został przy Hołowczycach i Konnej a Adam dostał Strubnicę, Janowszczyznę i Jeziernicę. W 1841 roku Adam Bisping – były pułkownik Wojsk Polskich, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Grzymały, przeznaczył znaczne środki na odrestaurowanie kościoła Trójcy Przenajświętszej we wsi Strubnica. Wówczas do prezbiterium kościoła dobudowano nową kaplicę, pod którą znajdował się grobowiec fundatorów kościoła – przodków Adama. Remont kościoła w Strubnicy wiele kosztował – na pokrycie kosztów Adam musiał sprzedać Jeziernicę. Jedyny syna Adama – Kamil (1810-1850), do końca życia mieszkał w Strubnicy, polując i wiodąc wielkopański tryb życia. (WK)

Teresa Bisping (Bispink) z Mikulskich zmarła w Dworze Strubnica 25 IV 1840 roku w wieku 52 lat (urodzona około 1788 roku) – jako przyczynę śmierci podano puchlinę wodną. Pochowana została 27 IV w podziemiach kościoła strubnickiego, jako parafianka i kolatorka Kościoła Strubnickiego „[…] ciało do sklepu pod Kościołem, jako kolatorki tegoż Kościoła Strubnickiego złożone.

16_1840_z-strubnica-bisping-teresa-zd-mikulska

źródło aktu

Adam Bisping zamieszkał zmarł 19 I 1858 roku (lub 20 I) w majątku Skołubowo, niedaleko Kozłowicz . W nekrologu zamieszczonym w  „Kurierze Warszawskim” Nr 39 z 30 I/11 II 1858 roku napisano: „Wczoraj odbyło się w Kościele Sgo Krzyża, Nabożeństwo żałobne za duszę ś. P. Adama Bispink, b. płk. b. Wojsk Polskich, czcigodnego Męża i Obywatela, który śmiercią swoją pogrążył w smutku liczną Rodzinę. Zakończył życie 20go Stycznia r.b. w Guberni Grodzieńskiej, w Dobrach Wnuka swego Aleksandra Bispink, Ordynata Masalańskiego.” (KW)

Źródła:

MJM – Marek Jerzy Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
BG – Bronisław GembarzewskiRodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831, Warszawa 1925, s.58
WK – Witold Karpyza, Ziemia Wołkowyska, tom IV, s.17
DN – Dariusz Nawrot, Udział wojska litewskiego w kampanii 1812 roku, [w:] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne 140, z. 1 (2013), s. 60-61
KW – Kurier Warszawski Nr 39 z 30 I/11 II 1858 roku
PSB – Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1936, tom II, s. 114

Powrót do indeksu rodu

Related Images:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *