EJSMONTOWIE

Eysymontt, Michał Józef (ok. 1712-1768)

Eysymontt, Anzelm (1762-1825)

Eysymont, Wawrzyniec Michał (ok. 1675-1737)

Eysymontowie w Księdze Spraw Ziemskich Grodzieńskich w latach 1594-1595

Facebook Comments Box