Wyniki wyszukiwania: Bisping

BISPING Tomasz

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Tomasz (Biszping, Biszpink, Bisping), według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1700 roku. Jest to raczej data bardzo przybliżona – urodził się prawdopodobnie między 1670, a 1675 rokiem. Był synem Samuela (Samuela Gabriela) i Katarzyny Dobrosłowskiej (zmarłej w 1690 roku). … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Helena (po mężu BYCHOWIEC)

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Helena (Biszping, Biszpink, Bisping) urodziła się około ….. roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego była córką Zygmunta i Katarzyny (Konstancji) z domu Łoza, wnuczką Jana, prawnuczką Jana – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jej rodzeństwo to: … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Teofil

Teofil (Biszping, Biszpink, Bisping) według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się z grubsza około 1700 roku – data wydaje się jednak mało prawdopodobna, ponieważ jego ojciec zmarł w 1698 roku. Teofil urodził się, co najmniej 30 lat wcześniej. Minakowski podaje, że był synem … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Samuel Gabriel

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Samuel (Biszping, Biszpink, Bisping), w części źródeł historycznych nazywany Samuelem Gabrielem. Według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1640-1650 roku. Był synem Tomasza, a wnukiem Jana  – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Tomasz syn Jana

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Tomasz (Biszping, Biszpink, Bisping) według Marka Jerzego Minakowskiego urodził się około 1610 roku. Był synem Jana  – rotmistrza króla Stefana Batorego, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Jego rodzonym bratem był Jan. (MJM) Przyjęty opis wynika … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Bolesław syn Jana

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Bolesław (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1640 roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego był synem Jana, a jego dziadkiem ojczystym był również Jan – rotmistrz króla Stefana Batorego, pierwszy Bisping osiadły na Litwie w 1583 roku. Rodzonym bratem Bolesława był … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Bolesław s. Zygmunta

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Bolesław (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1710 roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego był synem Zygmunta, wnukiem Jana, prawnukiem Jan – rotmistrza, pierwszego Bispinga osiadłego na Litwie w 1583 roku. Rodzonym bratem Bolesława był Adam. Miał również siostry: Helenę i … Czytaj dalej

Jeden komentarz

BISPING Zygmunt

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Zygmunt (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1660 roku. Według Marka Jerzego Minakowskiego był synem Jana, a jego dziadkiem ojczystym był Jan – rotmistrz króla Stefana Batorego, pierwszy Bisping osiadły na Litwie w 1583 roku. Rodzonym bratem Zygmunta był Bolesław. (MJM) … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Józef

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Józef (Biszping, Biszpink, Bisping) urodził się około 1740 roku w Strubnicy (parafia św. Trójcy w powiecie wołkowyskim). Był synem Bolesława marszałka starodubskiego i Róży (Rozalii) z domu Adamowicz, wnukiem Zygmunta, prawnukiem Jana, praprawnukiem Jana – pierwszego Bispinga osiadłego na … Czytaj dalej

Dodaj komentarz

BISPING Adam

Opracował: Piotr Paweł CYPLA Adam (Biszping, Biszpink, Bisping, Bispink) urodził się około 1784 roku w Wołpiańsku w powiecie wołkowyskim (PSB). Był synem Jana Tadeusza (kasztelana starodubowskiego)  i Anny z domu Mikulska herbu Sas. Jego dziadkiem ojczystym był Bolesław – marszałek starodubski, pradziadkiem Zygmunt, także … Czytaj dalej

Dodaj komentarz